Tag Archives: ร้านกาแฟ

ร้านกาแฟ Coffee Hill (คอฟฟี่ ฮิลล์) ร้านกาแฟริมเขา สวนผึ้ง

ร้านกาแฟ Coffee Hill (คอฟฟี่ ฮิลล์) ร้านกาแฟริมเขา สวนผึ้ง

Coffee Hill (คอฟฟี่ ฮิลล์) ร้านกาแฟเปิดใหม่ในสวนผึ้ง ตั้งอยู่ริมถนนหลักสวนผึ้งทางไปเขากระโจม... 

Panoza (พาโนซ่า)

Panoza (พาโนซ่า)

แหล่งช้อปปิ้งสไตล์ African Chic ที่สวนผึ้ง Panoza (พาโนซ่า) เป็น Plaza แห่งแรกของสวนผึ้ง...